D.m.v. bewegingen leren kinderen liedjes en luistervoorbeelden begrijpen. Ook is het heerlijk voor kinderen om zich te kunnen uiten in muziek.
In deze workshop worden de praktische toepassingen van muziek en beweging aangereikt.
De volgende muzikale aspecten komen aan de orde:

  • lied en beweging
  • bestaande muziek en beweging
  • muziekinstrumenten en beweging
  • kinderdans
  • improvisatie in beweging
  • werkvormen voor het digibord