Afdrukken

Liedrepertoire en stemvorming voor alle groepen. Een leerlijn zingen door de hele school, van groep 1 t/m groep 8.
In deze workshop worden de mogelijkheden en toepassingen van zingen op uw school aangereikt.
De volgende muzikale aspecten komen aan de orde: